Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Wersja kontrastowa
A A A
Wersja kontrastowa
Biuletyn Informacji Publicznej > Majątek Spółki

Majątek Spółki

W dniu 16.09. 2009 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337011.

Wysokość kapitału zakładowego - 27.402.000,00 zł

Data wytworzenia: 13/12/2012 13:56
Osoba wytwarzająca: admin
Data zamieszczenia: 13/12/2012 13:56
Osoba zamieszczająca: admin
Data aktualizacji: 29/01/2018 08:27
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra