Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Wersja kontrastowa
A A A
Wersja kontrastowa
Biuletyn Informacji Publicznej > Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Sposób postępowania z indywidualną dokumentacją medyczną określają przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r., Nr 159 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 j.t.) Zarząd Mazowieckiego Centrum Stocer Sp. z o.o. Uchwałą Nr 28/2011 z dnia 17.05.2011r. wprowadził Polityka Bezpieczeństwa Informacji Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. na podstawie którychj prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Data wytworzenia: 13/12/2012 13:56
Osoba wytwarzająca: admin
Data zamieszczenia: 13/12/2012 13:56
Osoba zamieszczająca: admin
Data aktualizacji: 25/01/2018 09:05
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra