Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.

Wersja kontrastowa
A A A
Wersja kontrastowa

Status Prawny

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została w dniu 31.07.2009 r. na podstawie Aktu Notarialnego Repetorium: A. Nr 12034/2009. Jedynym Wspólnikiem Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest Województwo Mazowieckie. Spółka jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr Księgi Rejestrowej 000000025341

Podstawy prawne działania Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Sp z o.o.:

Data wytworzenia: 13/12/2012 13:56
Osoba wytwarzająca: admin
Data zamieszczenia: 13/12/2012 13:56
Osoba zamieszczająca: admin
Data aktualizacji: 19/02/2018 09:39
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
( historia zmian )
Data aktualizacji: 19/02/2018 09:37
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 26/01/2018 11:02
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 26/01/2018 10:58
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 26/01/2018 10:51
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 26/01/2018 10:44
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 08/04/2015 13:33
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 08/04/2015 13:32
Osoba aktualizująca: Jerzy Kędra
Data aktualizacji: 28/02/2014 13:20
Osoba aktualizująca: Kacper Halski